Wpływ ruchu na dziecko

Ruch i wysiłek fizyczny powoduje wiele korzystnych zmian wewnątrz poszczególnych 

układów organizmu młodego człowieka:

 

UKŁAD RUCHU - aktywność fizyczna wpływa na mineralizacje kośćca; wzrastanie kości u dzieci i młodzieży; zapobiega i koryguje wady postawy; wzmacnia i stabilizuje stawy; wzmacnia przyczepy, ścięgna i wiązadła; następuje przyrost roboczy mięśni, poprawie ulega przekrwienie mięśni, zwiększa przekrój i objętość włókien mięśniowych; zwłaszcza napięcie, siła i sprężystość mięśni, dzięki czemu organizm lepiej przystosowuje się do różnych obciążeń, następują zmiany stanu pobudliwości aparatu mięśniowo-nerwowego. Poprawa umięśnienia ma wielkie znaczenie dla stabilizacji układu kostnego, systematyczne ćwiczenia mięśni grzbietu i brzucha prowadzą do wzmocnienia tzw. gorsetu mięśniowego, co likwiduje bądź łagodzi dolegliwości kręgosłupa zaliczane także do chorób cywilizacyjnych. 

 

UKŁAD KRWIONOŚNY - adaptacja i zmiany w obrębie układu krążenia przejawiają się w: obniżeniu częstości skurczów serca (potocznie nazywane – tętno), zwiększeniu maksymalnej pojemności minutowej serca i objętości wyrzutowej serca, wzroście zawartości tlenu we krwi, poprawie elastyczności naczyń krwionośnych, poprawie ukrwienia wieńcowego odżywiającego serce, wydolności fizycznej i poprawie tolerancji wysiłku. Serce zmuszone do częstego wysiłku dostosowuje się do większych wymagań, rozrasta się, poprawia zdolność do transportowania krwi. Człowiek z wytrenowanym sercem nie męczy się z byle powodu i jest w stanie w każdej chwili podjąć i dobrze znieść każdy wysiłek. 

 

UKŁAD ODDECHOWY - aktywność ruchowa zwiększa pojemność życiową płuc; powoduje wzrost wentylacji płuc, zwiększa głębokość oddechu, a także zużycie tlenu i pułap tlenowy o około 25%; zmniejsza liczbę oddechów na minutę. Następuje wzrost sprawności układu oddechowego. 

 

UKŁAD NERWOWY - ćwiczenia fizyczne pobudzają dojrzewanie ośrodków ruchowych w mózgu, przyśpieszając tym rozwój motoryczności; powodują wzrost szybkości przewodzenia bodźców nerwowych; polepszają koordynację ruchową; zmniejszają poziom lęku; obniżają stany depresyjne oraz poprawiają jakość snu. 

 

UKŁAD POKARMOWY – obserwujemy wiele pozytywnych aspektów takich jak: polepszenie funkcji trawiennych oraz perystaltyki jelit, zapobieganie osiadaniu moczu w przewodach moczowych, czyli profilaktyka infekcji i kamicy nerkowej, wzrost stężenia glikogenu i aktywności metabolizmu w wątrobie, zwiększenie ukrwienia w obszarze trzewnym, poprawa sprawności mięśniowej mięśni gładkich oraz poprawa wydolności narządów znajdujących się w jamie brzusznej i miednicy, wzmacnia czynności żołądka, nerek, jelit i wątroby, zapobieganie zaparciom i problemom jelitowym. 

 

UKŁAD HORMONALNY  - aktywność fizyczna ma korzystny wpływ na budowę i czynność przysadki mózgowej, przez co może odgrywać rolę czynnika intensyfikującego rozwój fizyczny. 

 

UKŁAD IMMUNOLOGICZNY  - wysiłek fizyczny wpływa na poprawę systemu obronnego i wzrost odporności na zachorowania. 

 

SPOŁECZNE ASPEKTY - ruch i aktywność fizyczna są również czynnikami wspomagającymi rozwój u dzieci i młodzieży cech o charakterze społeczno-wychowawczym: uczy dokonywania wyboru i krytycznego patrzenia na siebie oraz podporządkowania celów jednostki- celom grupy; uczy właściwie przeżywać sukcesy i porażki; uczy dyscypliny; kształci życzliwy stosunek do ludzi; przyczynia się do wzrostu zainteresowania współzawodnictwem, ale też i współdziałaniem, kształci silną wolę; uczy konsekwencji w osiąganiu celów; wpływa na prawidłowe kształtowanie się takich cech psychicznych, jak: refleks, inteligencja- prawidłowe rozumowanie, poprawna ocena sytuacji, zdolność przewidywania i podejmowania decyzji; wpływa na samodzielność i inicjatywę; zwiększa odporność na zmęczenie itd.  

 

WŁASNY ROZWÓJ i ASPEKTY PSYCHOLOGICZNE - kształtując sprawność fizyczną, młody człowiek stwarza sobie warunki do pełniejszego i bardziej wszechstronnego rozwoju. Ten, kto uprawia aktywność ruchową, wydajniej pracuje, szybciej regeneruje siły, jest wewnętrznie zdyscyplinowany, posiada umiejętność koncentracji i dobrej organizacji czasu. Lepsze zdrowie i samopoczucie, pozwalają mu dłużej cieszyć się sprawnym intelektem oraz pięknem i urodą ciała. Cechy takie, jak: wytrwałość w dążeniu do celu, męstwo i odwaga, systematyczność, szacunek do siebie i innych, umiejętność podejmowania wyrzeczeń i pokonywania własnych słabości.  

                                „Ruch jest lekarstwem o bardzo szerokim i wszechstronnym zasięgu,  

                        gdyż doskonali sprawność funkcjonowania układu nerwowego człowieka, 

                                                       wzmacnia go fizycznie i psychicznie”

Copyright © ProSSto. All rights reserved 2014

Prossto Pilates i Zdrowie  -   ul. Kasprowicza 54, 01-871 Warszawa, stacja METRO Stare Bielany   -  info.prossto@gmail.com   -   tel. 602 311 445